About Us‎ > ‎

Squadron Warrant Officers

Current SWO

WO2 K. Wang

Former SWOs

WO1 S. Sum
Oct 2019 - Jun 2019

WO1 G. Ly
Nov 2017 - Jun 2018

WO1 Y. Wu
Sept 2016 - Jun 2017

WO1 A. Skerlan
Dec 2014 - Jun 2016

WO1 M. Lo
Sept 2013 - Jun 2014

WO1 B. Lee
Sept 2012 - Jun 2013

WO1 C. Mallalieu
Nov 2011 - Jun 2012